गणित शिक्षणमा शैक्षणिक बिधिहरुको प्रयोगको अबस्था

तिलक बहादुर खत्री, जाजरकोटलेखसारगणित शिक्षण लाई प्रभावकारी रुपमा शिक्षण गर्न शैक्षणिक बिधिहरुले शिक्षकहरुलाई सहयोग गर्दछन् । बालबालिकाको सर्वाङगीण बिकास गर्न र कक्षाकोठामा गुणात्मक सुधार गरी गणित बिषयको नतिजालाई वृद्धि गर्न […]