कक्षा ६ को अनिवार्य विषयको विशिष्टिकरण तालिका

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको कक्षा ६ को विशिष्टिकरण तालिका डाउनलोड गर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् ।

कक्षा ९ र १० को विशिष्टिकरण तालिका नमूना प्रश्न सहित

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ९ र १० को विशिष्टिकरण तालिका नमूना प्रश्नसहित प्रकाशन गरेको छ । कक्षा १० को पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र २०८० बाट कार्यान्वयनमा आएको हो । कक्षा १० […]

कक्षा ३ को पाठ्यपुस्तक

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशन गरेको कक्षा ३ को गणित विषयको पाठ्यपुस्तक डाउनलाेड गर्न तलको लिङ्क खोल्नुहाेला ।