गणितीय

अचम्मको… गणितमा १ देखि १० सम्मका सबै अंकबाट कुनै संख्यालाई भाग गर्न सकिने अनौठो संख्या हेर्नुहोस्…

वास्तवमा, शताब्दीयौंदेखि यो विश्वास गरिएको थियो कि त्यहाँ कुनै संख्या थिएन जुन १ देखि १० सम्मका सबै अंकहरूद्वारा विभाजित गर्न सकिन्छ। तर रामानुजनले यी संख्याहरूसँग खेल्दै यो मिथक तोडेका थिए । उनले एउटा संख्या पत्ता लगाए जसलाई १ देखि १० सम्मका सबै अंकले भाग गर्न सकिन्छ। यसको मतलब यो विभाजित गर्न सकिन्छ। यो संख्या २५२० हो। २५२० नम्बर वास्तवमा अन्य संख्याहरू जस्तै सामान्य संख्या होइन, यो संसारका गणितज्ञहरूलाई अझै चकित पार्ने संख्या हो। यो संख्यालाई १ देखि १० सम्म प्रत्येक अंकले भाग गर्न सकिन्छ। यस्तो देखिन्छ कि यस्तो संख्या जसलाई एकाइ सम्म कुनै पनि अंकले भाग गर्दा बाँकी शून्य शेष छोड्छ, धेरै असम्भव / दुर्लभ छ।

अब तलको सत्यता हेरौं:-

२५२०÷१ = २५२०
२५२०÷२ = १२६०
२५२०÷३ = ८४०
२५२० ÷ ४ = ६३०
२५२०÷५ = ५०४
२५२०÷६ = ४२०
२५२० ÷ ७ = ३६०
२५२० ÷ ८ = ३१५
२५२० ÷ ९ = २८०
२५२० ÷ १० = २५२

महान गणितज्ञ अझै छक्क पर्छन्: २५२० वास्तवमा 《७ x ३० x १२ 》 को उत्पादन हो। उहाँ झनै छक्क पर्नु भयो जब प्रमुख गणितज्ञ द्वारा उनको ध्यानमा २५२० नम्बर वास्तवमा हिन्दू क्यालेन्डरमा फिट हुने एक मात्र संख्या हो, जुन उत्पादनले प्राप्त गरेको थियो: – हप्ताका दिनहरू (७) x दिनहरू महिना। (३०) x वर्षको महिना (१२) = २५२० यो वेदको गणनाको श्रेष्ठता हो।

Share us

2 thoughts on “गणितीय

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *